• Programy i akcje realizowane w szkole

    • #LABOLATORIUMPRZYSZŁOŚCI 

     Matematyczne zabawy podczas zajęć rozwijających uzdolnienia.


      

     Podczas zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne,uczniowie klasy IIIa ćwiczyli mnożenie oraz umiejętność kodowania, korzystając z oxobotów zakupionych w ramach projektu Laboratorium Przyszłości. - 8.09.2022

     ŚWIETLICOWE ZAJĘCIA Z KODOWANIA- 7.09.2022r

      

                               

      

     04.05.2022r

     Informacje o  programie 

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku jest beneficjentem programu Laboratoria Przyszłości. W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 97.800,00 zł.

     Jest to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci
     i młodzieży.

     Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne,
     w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności
     w tych obszarach przez uczniów. 

     W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymują wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
     i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

     Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne
     i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

      

     13.05.2022r

     Wykaz sprzętu zakupionego do realizacji programu

     LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

     Z całkowitej puli projektu w wysokości 97 800 zł. wykorzystano 66 %,  t.j. 64 458,80 zł,
     w ramach których został zakupiony następujący sprzęt:

      

     Drukarka 3D wraz z akcesoriami

     Laptop

     Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
     Stacja lutownicza z gorącym powietrzem
     Smartfon + statyw

     Mikroport z akcesoriami
     Oświetlenie do realizacji nagrań
     Gimbal
     Mikrofony kierunkowe

     Stół warsztatowy z regulacją wysokości
     Stół warsztatowy mobilny

     Krzesła warsztatowe
     Szafa na narzędzia

     Narzędzia

     Pen 3D z akcesoriami
     Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami

     Hafciarka

     Maszyna do szycia

     Materiały eksploatacyjne do wymienionych w katalogu urządzeń